Marka Tescili Nedir ? Nasıl Yapılır ?

05.06.2022

Marka Tescili Nedir ? Nasıl Yapılır ?

 

 

Marka tescili, bir şirketin temsil edilmesinde önemli rol oynayan bir dizi süreçtir. Tescilli bir markanın belirli kamu uygulamaları sonucunda koruma altına tutulması mümkündür. Marka, şirketin görünen yüzü ve en belirgin özelliği haline geldiğinde tescil sürecinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

 

Marka tescili sayesinde şirketinizin haklarını koruyabilir ve olayın kopyalanmasını önleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu uygulama kurumsallık ve hakların korunması açısından oldukça önemlidir. 

 

 

Marka Tescili Nedir? 

 

Markaların haklarını korumak ve güvence altına almak için tescil edilmesi gerekir. Özenle oluşturulmuş bir markanın belirli yasal haklara sahip olması iş dünyasında önemli bir uygulamadır. Tescilli ticari markalar da resmi belgelerle yasal olarak korunmaktadır. Bu, marka haklarını korumak ve çabaları değerlendirmek için özel bir uygulamadır. Markanın bir firmayı temsil eden en önemli detay olduğu düşünüldüğünde tescilin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Marka hırsızlığını önlemek ve istenmeyen marka hırsızlığı durumunu önlemek için tescilin resmileştirilmesi önemlidir. 

 

 

Marka tescil başvurusu nedir? 

 

 

Marka tescili için ilk adımlardan biri tescil sürecine hazırlanmaktır. Başvuru işlemi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirilerek olumlu veya olumsuz sonuçlandırılan bir işlemdir. Başvurunun sorumlu kuruma yapılacak başvuruda usulüne uygun olarak beyan edilmesi ve belgenin eksiksiz olması önemlidir. Aksi takdirde marka tescil başvurusu olumsuz yanıtlanabilir. 

Marka tescil başvurusu ile marka, Marka Kanunu'na göre doğru bir şekilde incelenebilir. Türk Patent ve Marka Kurumu personeli tarafından yapılan bu inceleme ile markanın tescile uygun olup olmadığı belirlenir. İnceleme sonucunda size marka tescil belgesini nasıl alacağınız sunulacaktır.

 

 

Marka Tescili Nasıl Yapılır ? 

 

 

Marka tescili aşamasında başvuru süreci oldukça önemlidir. Başvuru süreci aynı zamanda birkaç adımı içeren kapsamlı bir süreçtir. Marka tescili yaptırmak istiyorsanız tescil sürecini iyi bilmeli ve ona göre devam etmelisiniz. Marka tescili başvurusu için adım adım süreç aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

1- Marka sınıflandırması 

 

İşaret kaydına başvurmadan önce markanın hangi kategoride yer alacağına karar vermeniz gerekir. Marka tescil sınıfından seçilen bu kategori, başvuru sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Tescil ücretini belirlemek için Markanın sınıfı bile kontrol edilir. Bu nedenle öncelikle her markanın sınıfı belirlenmelidir. 

 

2- Kayıt ücretinin ödenmesi 

 

Başvuru ücretinin marka başvurusu öncesinde ödenmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında istenen belgelerin dosyasına ücretin ödendiğini gösteren banka dekontu da eklenmelidir. Ayrıca marka tescil başvuru ücreti, hizmet kapsamına ve ürün çeşidine göre değişiklik göstermektedir. 

2022 marka tescil ücreti yenilemesi de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıklandı. Türk Patent ve Marka Kurumu, yıllık başvuru ücretlerinin yenilenmesini duyurmaktan da sorumludur. 

 

3-  Kayıt başvurusu 

 

Marka tescili yaparken öncelikle kimin başvuracağına karar vermelisiniz. Marka tescili kapsamında bireysel başvurular yapılabilmekte ve yetkili temsilciler vekil olarak yetkilendirilebilmektedir. Bunun için noter avukatı gerekir. Bu belge de başvurunuzla birlikte göndereceğiniz belgelerden biri olmalıdır.

 

4-  Tescil Başvurusunun Sonuçlanması 

 

Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesine yapılan başvuruların sonuçlanması için verilen süre ortalama 7 ay kadardır. Elbette bu süre kimi durumlarda farklılık gösterebilir. Bu süreçte kurumun gerekli incelemeleri yapması ve markanın “Resmi Marka Bülteni” içinde yayınlanması beklenmelidir.

 

Bültende yayınlanan markanın 2 ay süreyle bültende yer alması ve gerekli itirazların beklenmesi süreci başlamaktadır. Eğer markaya yönelik geçerli itiraz bulunmamışsa markanın tescile uygun olduğu kanısına varılır. 

 

Tescil başvurusu için gerekli belgeler 

 

 

Marka tescil başvurusunda en önemli rol belgelerin toplanmasıdır. Kurum tarafından talep edilen belgelerin tam olarak normal formatta belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru sürecinin olumsuz olması gerekir. 

 

Türk Patent kurumu tarafından kayıt için başvuru yapılırken istenen başlıca belgeler aşağıdaki gibidir. 

 

  • Tescil harç ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu 

 

  • Gerçek bir kişinin kimlik fotokopisi 

 

  • Tüzel kişilerin (Şirketlerin) vergi levhası 

 

  • Ticari markanın basılı olduğu örnek belge (etiket, paket vb.) 

 

  • Markalı ürünlerin ve tüm hizmetlerin kapsamlı bir listesi 

 

  • Kayıt başvurusu için örnek sözleşme metni 

 

  • Başvuru sürecini yürüten temsilciler için vekaletname 

 

 

 

Marka tescil belgesinin alınması 

 

 

Marka patenti nasıl alınır? Bu soruyu cevaplamak için atılması gereken bazı adımlar yukarıda listelenmiştir. TPE kurumu olumlu yanıt verirse marka tescil belgesi düzenlenip kişiye elektronik olarak teslim edilir. Tescil belgesi almak için Türk Patent Kurumu’nun belirlediği ücreti ödemeniz gerekir. Kayıt ücretini iki ay içinde ödenmesi gerekmektedir. 

Ücretin ödenmemesi durumunda kurum tarafından firmaya hatırlatma yazısı gönderilir. Herhangi bir ücret ödenmediği takdirde kayıt işlemi olumsuz sonuçlanmaktadır. Harcın ödenmesi durumunda da tescil belgesi işletme sahibine teslim edilir. Marka patent ücreti vei tescil belgesi ücreti de kurum tarafından markanın sınıfına göre belirlenmektedir.