MARKA YAYINA İTİRAZ

Marka tescil belgesinin verilmesine karşı kurum nezdinde itirazda bulunabilirler.

Resmi marka bülteninde ilanı yapılmış bir marka ile ilgili olarak gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları markanın ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ya da hak sahipliğine dayanarak ilan tarihinden itibaren üç ay içinde marka tescil belgesinin verilmesine karşı kurum nezdinde itirazda bulunabilirler.

HİZMET BEDELİ

₺1.610,00

KDV (%20)

₺322,00

HARÇ BEDELİ

₺640,00

TOPLAM

₺2.572,00

Önerilen Hizmetler